הרב קוק 17 ק.מוצקין, הבנייה בשלב גמרים מועד אכלוס 10/2018
חזני מיכאל 5 ק.מוצקין, הבנייה בעיצומה
Gilboa Tower - פרויקט היוקרה של הקריות, הבנייה בעיצומה